សម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម

ការរៀនប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រទេសខ្មែរគឺ ពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ។​ ក្នុងសម័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត ខ្ញុំចូលចិត្តសម័យ សង្គមរាស្រ្តនិយមជាងគេ ។​​​ ក្នុងសម័យនេះ ប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានការរីកចម្រើនជាខ្លាំង​ ។ បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនពីមុនមក យើងបានដឹងថា សម័យហ្នឹងគឺជា សម័យមួយដែលមានប្រជាជនជាមនុស្សឆ្លាតនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាម ។ រួមទាំងនោះដែរ ពួកគេមានការគាំទ្រពីសំណាក់ ព្រះបាទសីហនុ ដែលចូលរួមជ្រៀវជ្រៀតជាមួយនិងប្រជាជនយ៉ាងពេញទំហឹង។ ការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់មានច្រើនប្រភេទ ។ ថ្ងៃនេះ យើងនិងបានរៀនពី វិស័យកសិកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ។

កសិកម្មគឺជាវិស័យមួយដែលសំខាន់។ ក្នុងសម័យនោះកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានភាពរីកចម្រើន ប្រជាជន​មានភាពឆ្លាតវៃ និង​ មានចំណេះដឹងខ្ពស់ ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលប្រជាជនត្រូវការ ពួកគេសុទ្ធតែអាចធ្វើ ខ្លួនឯងបានទាំង ។ បន្លែ​ ផ្លែឈើ សាច់ និងរបស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតផ្សេងៗ ត្រូវបានចិញ្ចឹមនិងដាំដុះដោយខ្លួនឯង ។​ បើនិយាយពីខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មវិញ របស់របរដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ សុទ្ធសឹងតែ កកើតឡើងដោយខ្មែរផ្ទាល់ទាំងអស់ ។​ មិនថារបស់តូចតាចដូចជា ថ្នាំពេទ្យ ស្បែកជើង ខោអាវ សម្ភារៈសិក្សា គ្រឿងទេសគ្រប់ប្រភេទ និងរបស់របរ​ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឯទៀត ប្រទេសកម្ពុជាមានជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់។ ចំណែកឯរបស់ធំៗដូចជា​ ឡាន កង់ ម៉ូតូ គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងសង្ហារឹម និង​របស់របរ​ធំៗផ្សេងទៀត គឺផលិតចេញ​ និងបង្កើតផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯង ។ 

ក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់ ខ្ញុំនិងខំប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីកែប្រែនិងបង្កើតប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយជា ប្រទេសមួយដែលអភិវឌ្ឃន៍និង ជឿនលឿន ។​

 

ការតែងសេចក្ដី / How to write Essay / Round 5

ការតែងសេចក្ដី គឺមានច្រើនប្រភេទ។​ ទាំងនោះរួមមានទាំង ការតែងសេចក្ដី បែបពន្យល់ ការតែងសេចក្ដី បែបអក្សរសាស្រ្ដ ការតែងសេចក្ដី បែបសុភាសិត និង ពាក្យស្លោក ។ ការតែងសេចក្ដី ទាំងនេះគឺមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នា ។ សម្រាប់ការតែងសេចក្ដី អំពីពាក្យស្លោក គឺចែកចេញជា បីប្រភេទ ។ ទីមួយ​គឺ សេចក្ដីផ្ដើម ។​ ក្នុងសេចក្ដីផ្ដើម យើងចែកចេញជា ផ្នែករួមមានទាំង លំនាំបញ្ហា ចំណូលបញ្ហា និង ចំណោទបញ្ហា ។ ទីពីរគឺ តួសេចក្ដី ។ នៅក្នុងតួសេចក្ដី គេមានចែកចេញជាប្រាំផ្នែកធំៗ ដែលមានដូចជា ឃ្លាភ្ជាប់សេចក្ដី ពន្យល់ប្រធាន បកស្រាយប្រធាន និង​ សរុប ។ ទីបីគឺ សេចក្ដីបញ្ចប់ ។ សម្រាប់សេចក្ដីបញ្ចប់ យើងមានចែកចេញជា ពីរប្រភេទគឺ ការវាយតម្លៃប្រធាន និង មតិ/យោបល់/ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន ។ នៅក្នុងនោះដែរ ខ្ញុំបានតែងសេចក្ដី អំពីសុភាសិតមួយដែលនិយាយថា​ តក់ៗពេញបំពង់។

For this round, we have learn how to write essay in Khmer. There are many different type of essay in Khmer, which are Essay about proverbs and slogans, essay about Khmer literacy and essay about explaining something. The format and the process of writing these essays are really different. In my class, my teacher was picking an essay about proverbs and slogans. Because it is a lot, my teacher only focus on proverbs first than follow by slogans. How to write essay about Slogans? Well, we have different part to write about. First, we are writing about the introduction. In the introduction we are divided into three parts. There are into the problem, revenues problem and asking about the problem. The thing that the introduction want us to avoid is Don’t ask the slogans meaning to the audience. Second, we have body paragraph. In there we divided into five big parts which are, sentence connect with the introduction, explain some of keywords of the slogans, explain the topic, explain the meaning of the topic and conclusion of the topic. The third and the last of how to write the essay is the conclusion. For this, we have two parts to write about. First is giving feedback to the slogan and personal opinion about the slogans.

The slogan that he give us to write about is “ Waiting for each water drops, the cup will be full in one day”.

Khmer children need to know this History / ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្មែរមួយនេះ ក្មេងៗខ្មែរគួរតែយល់ដឺង / Round 4

សម្រាប់ជំុនេះ ខ្ញំុបានរៀនអំពី ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃភាសាខ្មែរ អ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរនិង​ បណ្ដាំរបស់បណ្ឌិតធនញ្ជ័យ ។​ នៅក្នុងនោះមានដូចជា ភាសាខ្មែរពីដើម តើភាសាខ្មែរបានមកពីណា និង តើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតភាសាខ្មែរ ។​ គ្រូរបស់យើងបានចែកយើងចេញជាក្រុមដើម្បី​ ធ្វើការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទនេះ ។ ខ្ញំុនិងក្រុមរបស់ខ្ញំុបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើបណ្ដាំរបស់បណ្ឌិតធនញ្ជ័យ ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងហើយថា បណ្ដាំរបស់បណ្ឌិតធនញ្ជ័យ គឺជា បណ្ដាំមួយដែលមានន័យបំផុត។ បណ្ដាំនោះគឺ បើ​សោយ​ត្រី​ព្រួល​កុំ​ចោល​ស្រកា បើសោយ​ត្រី​ប្រា​កុំ​ចោល​ស្រកីស្លម្ជូរ​ក្បាល​ត្រី កុំ​ចោល​ម្ជូរសណ្ដាន់ ។ បណ្ដាំនេះគឺមានទាំងន័យធៀបនិងន័យដូច ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាន័យរបស់ បណ្ដាំរបស់បណ្ឌិតធនញ្ជ័យ និង អ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរ ។

For this round, I have learned about the history of language, Khmer scholar people and last word of Master Tunchey. In the history of language research we need to research on where is Khmer language come from, ancient Khmer alphabet and who made khmer alphabet. Our teacher have divide us into difference team and do research on those topic. Me and my team do research on Last word of Master Tunchey and Khmer scholar people. The last word of Master Tunchey is “ If you eat proul fish, don’t throw​ the scales and if you eat pra fish don’t throw the gills and if you make fish head soup, don’t forget to put Mju sondan”.

You can click on the link of some words if you don’t understand because these all Khmer words.

Continue reading “Khmer children need to know this History / ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្មែរមួយនេះ ក្មេងៗខ្មែរគួរតែយល់ដឺង / Round 4”

វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ / Khmer Grammar Round 3

This round we have been learned about Khmer grammar. Khmer grammar is almost the same as English grammar. We have pronoun, noun, adjective, verb and more just like English grammar.

Here is the link to access my Khmer grammar.

Khmer Grammar 

វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ គឺមានភាពស្រដៀងគ្នាជាមួយនិងវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសដែរ ។ វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ មានដូចជា នាម គុណនាម កិរិយា និង ច្រើនទៀត ។ ខាងក្រោមនេះគឺជា មេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀន ។

វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ

 

កុលាប ប៉ៃលិន / Kolab Pailin , Round 2

អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ គឺជាមុខវិទ្យាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កូនខ្មែរគ្រប់ៗរូប ។ បើទោះបីជាយើងជាខ្មែរក៏ដោយ ក៏ពួកយើងមិនប្រាកដថា យើងយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរ ។ កវីនិពន្ធខ្មែរជាច្រើនរូប តែងតែតាក់តែងរឿងឡើងមក សម្រាប់កូនខ្មែរឲ្យបាន អាននិងយល់ដឹងបន្ថែម ។ នៅក្នុងនោះដែរ កវីខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះថា ញុ៉ក ថែម មានស្រុក កំណើតនៅ ឃំុ ស្វាយប៉ោ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង បានសរសេរ រឿងមួយដែលល្បីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ហើយរឿងនោះមានចំណងជើងថា កុលាប ប៉ៃលិន ។ កុលាប ប៉ៃលិន គឺជា រឿងមួយដែលនិយាយអំពី តួឯកស្រី និង តួឯកប្រុស មួយគូរលង់ស្រឡាញ់គ្នា ដោយមិនដឹងខ្លួន ។ តែដោយ សារតែគ្រួសារនាង មានរឿងជំពាក់ជំពិនជាមួយនិងលោក បាឡ័ត ដូចជា ឪពុករបស់នាងមាន ជំនួញជាមួយនិង គេម្នាក់នេះ ធ្វើឲ្យនាងពិបាកនិងការស្រលាញ់ចៅចិត្រពីព្រោះនាងដឹងមុនទៅហើយថា ឪពុករបស់នាងមុខជា លើកនាងឲ្យទៅ បាឡ័តនោះជាមិនខាន។

ឃុន នារី គឺជា នារីម្នាក់ដែលតែងតែ ស្ដាប់សម្ដីឪពុកម្តាយជារឿយៗ ប៉ុន្តែនាងគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្ត មើលតែសម្បកក្រៅរបស់អ្នកដ៏ទៃ ។ និយាយពី ចៅចិត្រវិញ ដែលជា តួឯកប្រុសរបស់ ឃុន នារី គឺជាមនុស្សដែល ដឺង គុណឪពុកម្តាយ ឬអ្នកដ៏ទៃ ។ គាត់ក៏ជា មនុស្សសុចរិត និងក្លាហ៊ានផងដែរ ។ បាឡ័ត គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែល មានតែភាពអួតអាងនៅក្នុងខ្លួន និង មិនចេះគោរពសិទ្ធអ្នកដ៏ទៃ ជាពិសេសគឺមនុស្សស្រី ។ បន្ថែមទៅលើនិងទៀត គាត់គឺជា មនុស្សដែលកំសាក និង មិនមានភាពជាកូនប្រុស ។ ចំណែកឯ ហ្លួងរតនសម្បត្តិដែលត្រូវជាឪពុករបស់ ឃុន នារី គឺជា មនុស្សដែលមានចរិតអាណិតអ្នកដ៏ទៃជាខ្លាំង ។

សរុបមក កូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែ ខំប្រឹងរៀនសូត្រអំពី អក្សរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យបានច្រើន ។ សម្រាប់ខ្ញំុផ្ទាល់ ខ្ញំុចូលចិត្តនិងស្រលាញ់ អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ។ រា់ល់ថ្ងៃខ្ញំុតែងតែ ខំប្រឺងសរសេររៀងនិងតាក់តែងរឿងដូចជាពួកគាត់ ដែរ ។ ខ្ញំុសង្ឃឹមថា នៅថ្ងៃទៅមុខទៀត កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នា នឹងយល់ដឹង ហើយសិក្សាអំពី អក្សរសាស្ត្រខ្មែរបាន ច្រើនជាងឥឡូវនេះ ។

Khmer literature is one of the most important subject for every Khmer children to learn and get more ideas about what is Khmer Literature. If you are Cambodian, doesn’t mean you are good enough or know enough about Khmer literature. A lot of old Khmer Authors are trying to write some books to get Khmer children to understand more about Khmer literature. There is an author name Nhuk Time who was born in Svay Pour commune, Sonkea district, Battambang province, write a story book called Kolab Pailin, meaning in A Rose from Pailin province in english. This story is talking about a woman and a man fall in love with each other without knowing the reason. But because her father has a work partnership with a kind of rich boy, in khmer we call Balat. That’s the hardest thing for the women to decide on her lover.

Kun Neary is the girl main character in this story. She is a good daughter who always listen to her parents, but she have one bad habit that she always judge people by their appearance without knowing who. For boy main character, his name is ChavChet. He is a good son who always know and love their parents. He also an integrity and brave people. Balat is a man that like to show off to people how rich he is and he does not respect other people especially women. The last character ( he one of the main character ) is call Loung Ratanaksombat. He is Kun Neary farther. He is the kindest person in his village. Everyone love him because he is really nice.

The conclusion is all Khmer children must learn and know what is Khmer Literature. For me, I like and love Khmer literature. Everyday, I’m trying to write the book just like our khmer author. I believe that in the future, Khmer kids will trying to learn and love khmer literature just like me.

Photo by: Ebook Library

 

 

Khmer Poem / Round 1

 

In Khmer class our teacher let us making Khmer poem in different types of poem. I choose four words poem which have four sentences per part and four words per sentence. It’s not really hard, but I just need to arrange the part that I made. We have three weeks in total to create our poem and arrange it to make it perfect.

My Poem is basically about a girl that never listen to her mother. She rude to her mother and discriminate her mother even though her mother loves her with all her heart and always give something that she needs. Her mother is really old, but she trying to find money for her children to have a good future. Finally, her mother died because her daughter hurt her. If you want to know more please read my poem.

This is the PDF of my Poem